Vad är ett Attefallshus?


Ett Attefallshus är ett komplementhus med en totalyta på 25 kvm, som får byggas på tomten utan bygglov. Dock finns det vissa undantag när man ska bygga ett attefallshus, som du kan läsa mer om när du klickar på länken.

Vad får man använda ett Attefallshus till?


Man får använda ett Attefallshus både som komplementbostadshus och som komplementbyggnad.
Med komplementbostadshus menas att man får använda Attefallshuset både som fritidshus och som permanentbostad.
Att använda Attefallshuset som komplementbyggnad innebär att man använder det som garage, förråd, bastu, uthus m.m. Läs mer om Attefallshusets olika användningsområden för att få inspiration.

Får Attefallshuset användas som permanentbostad?


Ja, man kan använda ett Attefallshus som permanentbostad. Läs mer om vilka regler som gäller angående Attefallshus.

Får man använda Attefallshuset som kommersiell verksamhet, till exempel som en nagelsalong?


Nej, det får man inte. Kommersiella verksamheter räknas inte som komplementboende.

Får man bygga till kök och tvättstuga i ett Attefallshus?


Ja, det får man. I ett Attefallshus på 25 kvm kan man få plats med en kokvrå, dusch, toalett och säkert en mindre tvättmaskin. Det kan vara smart att ha ett loft i sitt Attefallshus där man sover för att utnyttja allt utrymme på bästa sätt. Här hittar du ett sådant Attefallshus, som är en modell med loft.

Hur stort får Attefallshuset vara?


Den totala ytan får vara max 25 kvm, och nockhöjden får vara max 4 meter.

Vad är skillnaden mellan ett Attefallhus och en friggebod?


Ett Attefallshus får användas och inredas som en självständig bostad. Du kan använda ditt Attefallshus både som fritidsbostad och som permanentbostad till skillnad från en friggebod.

Kan jag bygga ett Attefallshus även om jag redan har en friggebod på tomten?


Ja. Du får bygga ett Attefallshus på 25 kvadratmeter och en friggebod på 15 kvadratmeter, som är i anslutning till ett en- eller tvåbostadshus.

Behöver man intyg för att bygga ett Attefallshus?


Man måste anmäla bygget till kommunen, som kommer att ge dig ett startbesked om när man får påbörja bygget. Dessutom måste Attefallshuset vara ett komplement till ett bostadshus som redan existerar, och som har bygglov.

Vad händer om man bygger ett Attefallshus utan startbesked, eller utan att ha anmält bygget till kommunen?


Om man börjar bygga ett Attefallshus utan kommunens tillåtelse/medvetenhet kan man drabbas av en sanktionsavgift.

Kan man ha flera Attefallshus på tomten?


Ja, men husens totala yta tillsammans får inte överstiga 25 kvadratmeter. Man kan till exempel bygga två Attefallshus på 10 kvadratmeter vardera.

Får man bygga till en altan till ett Attefallshus?


Ja, man får bygga till en altan till ett Attefallshus. Dock måste du följa Boverkets regler vid altanbygge. Reglerna hittar du på Boverkets hemsida.

Får man bygga ut sitt befintliga hus utan bygglov?


Ja, det får man. Dock inte mer än 15 kvadratmeter.