REGLER FÖR ATTEFALLSHUS

REGLER FÖR ATTEFALLSHUS

  • Du behöver inte bygglov för att bygga ditt Attefallshus, men du måste anmäla bygget till kommunen för att få startbesked innan du kan börja bygga

  • Attefallshusets yta får max vara 25 kvm & takhöjden får max vara fyra m

  • Du får bara bygga ett Attefallshus på en tomt där det redan finns en- eller tvåbostadshus, och Attefallshuset ska placeras i direkt anslutning till huset

  • Attefallshuset måste vara fristående och du får inte bygga närmre tomtgränsen än 4.5 m, då behövs grannens tillstånd

UNDANTAG SOM KRÄVER BYGGLOV

  • Om man ska bygga ett Attefallshus på en plats som omges av en miljö som kommunen är extra mån om, till exempel på mark som på något sätt är värdefull ur ett kulturellt eller historiskt perspektiv

  • ­­Om man bygger sitt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4.5 meter, och inte har fått grannens godkännande

  • Om man bygger Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4.5 meter och grannen inte kan ge sitt godkännande, till exempel om grannen utgörs av en allmän väg eller om det är kommunen som äger marken