Regler för attefallshus

  • Du behöver generellt sett inte bygglov för att bygga ditt Attefallshus, men du måste anmäla bygget till byggnadsnämnden för att få startbesked innan du kan börja bygga.
  • Attefallshusets byggnadsarea får vara max 25kvm och maxhöjden är 4m. Nya regler gällande byggnadsarea för Attefallshus fr.o.m. 1 mars 2020. Läs mer här.
  • Du får bara bygga ett Attefallshus på en tomt där det redan finns en- eller tvåbostadshus och Attefallshuset ska placeras i direkt anslutning till huset
  • Attefallshuset måste vara fristående och du får inte bygga närmre tomtgränsen än 4.5 m, då behövs grannens tillstånd
  • Du får använda ett Attefallshus som fritidsbostad såväl som permanentbostad, men också exempelvis som förråd, bastu och gäststuga. Olika regler gäller beroende på om du ska använda huset som permanentbostad eller permanentbyggnad. Läs om skillnaderna på Husverket hemsida.

Undantag som kräver bygglov

  • Om man ska bygga ett Attefallshus på en plats som omges av en miljö som kommunen är extra mån om, till exempel på mark som har ett kulturellt eller historiskt värde
  • ­­Om man bygger sitt Attefallshus närmare tomtgränsen än 4.5 meter, och inte har fått grannens godkännande
  • Om man bygger Attefallshuset närmare tomtgränsen än 4.5 meter och grannen inte kan ge sitt godkännande, till exempel om grannen utgörs av en allmän väg eller om det är kommunen som äger marken