Regler Attefallshus 30 kvm (Bolundare)

Det finns särskilda regler för Attefallshus 30 kvm som är viktiga att känna till och förhålla sig till när du bygger din Bolundare;

  • Huset måste vara ämnat som bostad och inte komplementbyggnad. Det betyder att du får bygga Attefallshus 30 kvm som ska fungera som exempelvis permanentboende eller fritidshus.
  • För komplementbyggnader som ett garage eller förråd gäller fortfarande de gamla reglerna på max 25 kvm.
  • Det krävs generellt inget bygglov men som tidigare krävs det en anmälan till byggnadsnämnden som utfärdar ett startbesked innan du får börja bygga.
  • Du får endast bygga en Bolundare på en tomt där det redan finns ett bostadshus och byggnaden måste byggas i direkt närhet till huset.
  • Takhöjden får vara max 4 meter.

Många av de regler för Attefallshus 30 kvm är samma som för Attefallshus 25 kvm. Läs mer om vilka regler som gäller på Boverkets hemsida.